Gå til sidens indhold

Forbundet mener: Lønåbenhed og ligeløn

Det er en kerneopgave for fagforeningerne at sætte fokus på ligeløn og lønåbenhed, for alle bør aflønnes ens for at gøre det samme stykke arbejde eller udføre arbejde af samme værdi. Det gælder både for kvinder og mænd.

Men skal vi opnå ligeløn, kræver det, at vi taler åbent om vores løn. At synligheden om løn giver større ligeløn, ser man blandt andet i en analyse fra Københavns Universitet (”Do firms respond to gender pay gap disclosure”), der viser, at kønsopdelte lønstatistikker har en konkret, positiv virkning på ligeløn.

Derfor opfordrer forbundet alle medlemmer til at tale åbent om løn, og alle tillidsrepræsentanter til at arbejde for lønåbenhed på deres respektive arbejdspladser. Forbundet vil støtte op om det arbejde ved at give tillidsrepræsentanterne viden om tilgangen til den opgave.

 

Fokus på løn og offensiv lønpolitik


Forbundet Kultur og Information har længe haft fokus på løn og ført en offensiv lønpolitik. Derfor prioriterer forbundet at sidde i styregruppen for 8. marts #Deldinløn-kampagnen, hvor mange faglige organisationer står sammen og arbejder for at bryde løntabuet for at få lønforhold frem i lyset som noget, vi taler åbent og naturligt om. Det skal ikke være gætværk, hvorfor nogle får mere i løn end andre, og der skal være transparens og klarhed omkring argumenterne for, hvem der opnår en lønstigning og hvorfor.

Arbejdspladserne skal understøtte målet om at dele, hvad der skal til for at få lønforhøjelse. Her spiller tillidsrepræsentanterne en vigtig rolle. Et godt udgangspunkt er, at der allerede er lovmæssigt belæg for, at kunne videregive sine lønoplysninger til enhver. Ifølge ligelønsloven har ansatte nemlig ret til at videregive oplysninger om egen løn til enhver anden person.

Flere offentlige portaler tilbyder desuden indblik i statistikker med lønoplysninger, ligesom forbundet har lønstatistikker for medlemmerne. Dem opfordrer vi også til at bruge aktivt.