Gå til sidens indhold

Forbundet mener: God ledelse er afgørende for den enkelte medarbejders trivsel og faglige udvikling og for arbejdsmiljøet

Bedre ledelse - det er den faktor, som flest akademikere mener vil forbedre deres psykiske arbejdsmiljø. Læs her, hvad forbundet mener om ledelse.

Ledelsens tilgang til faglig ledelse, personaleledelse og strategi for organisationen har stor betydning for den enkelte medarbejders trivsel og faglige udvikling og for det samlede arbejdsmiljø. Det understøttes af AC’s undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø blandt akademikere, der bl.a. peger på, at den faktor, som ifølge flest akademikere vil kunne forbedre deres psykiske arbejdsmiljø, er bedre ledelse. Det er derfor afgørende, at ledere har de rette kvalifikationer og nødvendige værktøjer til at påtage sig lederrollen.

 

Hvad kendetegner god ledelse?

God ledelse er at udøve effektiv ledelse i en virkelighed, der er under konstant forandring, herunder at navigere i spændingsfeltet mellem ledelsesrummet og den strategiske og/eller politiske kontekst, man er en del af. 

Som medarbejder må man forvente, at ledelsen skaber klarhed over retning og rammer for organisationen og sikrer den nødvendige prioritering af mål og arbejdsopgaver. Ledelsen har en opgave i at inddrage medarbejderne, synliggøre de fælles mål og få medarbejderne til at arbejde sammen om at nå dem. Samtidig mener Forbundet Kultur og Information, at det er helt centralt, at medarbejderne løbende involveres i og har indflydelse på beslutninger af strategisk og organisatorisk karakter. Forbundet mener, at medlemmernes faglighed og oplevelse af hverdagen i organisationen kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af organisationens behov og udfordringer.

Ovennævnte arbejdsmiljøundersøgelse viser, hvor stor betydning forventningsafstemning og løbende feedback i arbejdslivet har for trivslen. Derfor opfordrer Forbundet Kultur og Information sine medlemmer, ledere som medarbejdere, til at benytte disse redskaber.

Det er samtidig ledelsens opgave at sikre, at medarbejderne løbende sikres den nødvendige kompetenceudvikling til at kunne varetage opgaverne.

Forbundet oplever i stigende grad, at medlemmerne udfordres af konsekvenser af det moderne arbejdsliv, hvor større krav og færre ressourcer kan føre til f.eks. manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv, stress og udbrændthed. Forbundet oplever, at der alt for ofte først handles, når det er gået galt.  Forbundet Kultur og Information mener, at det er ledelsens opgave at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø og sikre balance mellem medarbejdernes arbejdsliv og privatliv. Ledelsen bør handle forebyggende og tage konkret handling i forhold til såvel den enkelte medarbejder, der måtte have behov herfor samt have blik for de afledte organisatoriske konsekvenser

 

Her kan du læse mere

Læs AC’s og Forbundet Kultur og Informations undersøgelser om det psykiske arbejdsmiljø, herunder betydningen af god ledelse her: Undersøgelser

Læs om Forbundet Kultur og Informations tilbud til ledere her: Særligt for ledere

Se Væksthus for ledelse kodeks for god ledelse her:   

Læs mere om, hvad forbundet mener om arbejdsmiljø