Gå til sidens indhold

Forbundet mener: Ansættelsesvilkår skal sikre et højt niveau af tryghed, udvikling og trivsel

Arbejdsmarkedet er under forandring, og det påvirker både ansættelsesformer- og vilkår. Uanset ansættelsesform skal der sikres et højt niveau for udvikling og trivsel på arbejdspladsen.

Forbundet Kultur og Information mener, at ansættelsesvilkår i videst muligt omfang skal aftales af de forhandlingsberettigede parter på arbejdsmarkedet, og at aftale- og forhandlingsret skal respekteres.

Forbundet lægger vægt på, at ansættelsesvilkårene skal sikre et højt niveau for udvikling og trivsel på arbejdspladsen, og at de ansatte skal have størst mulig medindflydelse på arbejdets indhold og tilrettelæggelse.

Samtidig skal ansættelsesvilkårene give mulighed for at skabe den rette balance mellem arbejds- og familieliv, blandt andet ved at indbefatte gode rettigheder i forhold til ferie, barsel og øvrige familiemæssige forhold.

 

Midlertidige ansættelser

Især for nyuddannede og ledige kan midlertidige ansættelser som f.eks. vikariater være en god måde at samle erfaring og komme i beskæftigelse på.

Imidlertid oplever forbundet, at nogle arbejdsgivere i større eller mindre grad (gen)ansætter medarbejdere på midlertidige kontrakter og projektansættelser, selvom arbejdsgiveren reelt har brug for en fastansat. Denne tendens ses særligt, når de offentlige budgetter skifter meget fra år til år. Selvom det er forbudt at stille midlertidigt ansatte ringere end fastansatte medarbejdere, oplever forbundet, at det sker. Derfor har forbundet og vores tillidsrepræsentanter et særligt fokus på, at netop ansatte i vikariater også har rimelige vilkår, så der sikres mest mulig tryghed i ansættelsen. Derudover er målet, at den faste arbejdskraft ikke underbydes.

 

Øvrige løse ansættelser – atypiske ansættelser

På det danske arbejdsmarked bliver flere faste stillinger skiftet ud med løse ansættelser, konsulentbistand, og freelanceopgaver. Selvom tendensen endnu ikke er slået tydeligt igennem på forbundets medlemmers fagområder, ser forbundet flere løse ansættelser end tidligere.

I forbundet er vi derfor opmærksomme på de problemstillinger, der kan knytte sig til løse ansættelser, hvad enten det er medarbejderens ønske at være løstansat eller ej. Løstansatte medarbejdere har ofte ikke de samme ansættelsesvilkår og – rettigheder som de fastansatte medarbejdere. Eksempelvis er en konsulent selvstændig og honorarlønnes. Det kan være et problem for den løst ansatte, og det kan også hurtigt påvirke det samlede arbejdsmiljø på arbejdspladsen, at der gælder forskellige vilkår for medarbejdere, der løfter de samme opgaver. Arbejdsmiljøet kan også lide under, at det som løstansat kan være svært at tage samme medansvar og samme del i det sociale fællesskab på arbejdspladsen som de fastansatte medarbejdere.

Forbundet arbejder for at imødekomme alles medlemmers behov for faglig sparring, netværk og karriererådgivning, hvad enten det gælder de atypisk ansatte eller medlemmerne under de kollektive ordninger. Forbundet arbejder samtidig for, at flest muligt kommer under de kollektive ordninger.