Gå til sidens indhold

Forbundet mener: Ansættelse med løntilskud skal bringe ledige tættere på et ordinært job

Ansættelse med løntilskud indbefatter en række dilemmaer, da det kan tjene som værdifulde erfaringskilder, men samtidig kan friste arbejdsgivere til at erstatte ordinære ansættelser.

Ansættelse med løntilskud kan være en god mulighed for, at den enkelte ledige kan få erfaring, udbygge sine kompetencer og udvide sit netværk. Forhåbningen er, at ansættelse med løntilskud kan bringe den ledige tættere på en ordinær ansættelse.

Der er imidlertid mange dilemmaer forbundet med ansættelse med løntilskud - både for den enkelte ledige, for kollegerne, for tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne på de arbejdspladser, der ansætter medarbejdere med løntilskud.

Som ledig kan man stå med et svært dilemma. For under en ansættelse med løntilskud bruger man af sine dagpenge, mens man samler erfaring, der gerne skal bringe en tættere på en ordinær ansættelse, men som desværre langt fra altid gør det.

 

Ansættelser med løntilskud kan ikke erstatte ordinære ansættelser

For kollegerne på de arbejdspladser, der ansætter personer med løntilskud, er der også dilemmaer. For dem kan den ledige være med til at give tiltrængt hjælp til at løfte arbejdsopgaverne. Men man ønsker samtidig ikke, at ansættelser med løntilskud erstatter ordinære ansættelser. Forbundet Kultur og Informations erfaring er desværre, at nogle arbejdspladser ansætter ledige med løntilskud som billig arbejdskraft i stillinger, der ligeså godt kunne være besat på ordinære vilkår. Forbundet lægger stor vægt på, at der med ansættelse i løntilskud skal være tale om merbeskæftigelse, så arbejdsgiverne ikke anspores til at omlægge arbejdsopgaverne fra ordinære stillinger til ansættelser med løntilskud, og den ordinære arbejdskraft på den måde underbydes. Denne faldgrube er særlig aktuelt i tid, hvor de offentlige arbejdspladser er underlagt omfattende besparelser.

Det er vigtigt, at arbejdspladsen i forbindelse med ansættelse af personer i løntilskud tager højde for, at der er de nødvendige ressourcer til at kunne sætte nye kolleger ind i arbejdsgange opgaver, så det gensidigt bliver en god oplevelse.

Vejledning særligt for tillidsrepræsentanter